Sinus-lift procedure

Sinus utrecht

Een veel voorkomende procedure in de orale implantologie is het ophogen van de bodem van de kaakbijholte, dit wordt ook wel een sinus-lift procedure genoemd. De kaakbijholte bevindt zich in het gebied van de (kleine) kiezen van de bovenkaak. In de bovenstaande afbeeldingen is de locatie globaal aangegeven in het rood. De kaakbijholte wordt de sinus maxillaris genoemd, waarbij sinus staat voor holte en maxilla(ris) voor bovenkaak.

De grootte van de kaakbijholtes verschilt van persoon tot persoon. Als één of meerdere kiezen in de bovenkaak getrokken worden kan de sinus snel naar beneden kunnen uitzakken, dit proces wordt ook wel pneumatisatie genoemd. Hierdoor neemt het beschikbare bot om te implanteren af. Is er te weinig bot onder de kaakbijholte dan zal de 'bodem opgehoogd' moeten worden.

Dit kan op verschillende manieren. In de gevallen van weinig bot wordt vaak de kaakbijholte vanaf de zijkant (wangzijde) geopend en opgevuld. Dit wordt een directe, open of laterale sinuslift genoemd.

Directe (laterale) sinuslift

In de bovenstaande video is schematisch het principe van een laterale sinuslift afgebeeld. Na het opklappen van het tandvlees wordt er een luikje in het kaakbot geboord, waarna het slijmvlies dat de kaakbijholte bekleed afgeschoven en weggeduwd wordt.

De ruimte die ontstaat kan dan opgevuld kan worden met eigen bot en/of een botsubstituut. Dit wordt dan in ongeveer 6-9 maanden (grotendeels) omgezet in eigen bot. Tegelijkertijd met de sinuslift kunnen ook implantaten geplaatst worden of in het geval van weer weinig bot zal het implantaat pas later geplaatst worden. Tegenwoordig hoeft bijna nooit meer eigen bot gebruikt te worden om de kaakbijholte op te vullen maar is een botsubstituut voldoende.

In situaties waarbij slechts enkele millimeters te weinig bot is onder de kaakbijholte kan ook de holte opgevuld worden door het boorgat. Dit wordt een orthograde of crestale sinuslift genoemd. Over het algemeen wordt de bodem met behulp van een soort priemetjes (osteomen) omhoog gewerkt, waarna een botsubstituut in het boorgat wat aangebracht en vervolgens het implantaat geplaatst. Deze techniek is minder traumatiserend dan de laterale sinuslift maar kan niet gebruikt worden als er te veel botvolume ontbreekt.

Orthograde (crestale) sinusift