Tarieven

Nederland is het enige land in Europa waar sprake is van volledig gereguleerde tandartszorg.

Dat betekent dat de honorariumprijzen die door de tandartspraktijken gehanteerd worden over het algemeen gelijk zijn. Verschillen in kosten kunnen nog wel ontstaan door verschillende behandelkeuzes en dat er verschillen zijn in materiaal- en techniekprijzen. Doordat losse codes vaak weinig zeggen, hebben we ook voorbeelden van begrotingen voor u gemaakt. U kunt deze tab rechts vinden in het menu of klik op deze link.

Tarieven, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit

  • Kosten eerste afspraak voor een nieuwe patient, vindt u hier.
  • Kosten implantologie consult bedragen tussen de 75 en 200 euro, afhankelijk van het benodigde behandelplan en de rontgendiagnostiek.
  • Kosten van een second opinion bedragen tussen de 80 en 150 euro, afhankelijk van het benodigde behandelplan en de rontgendiagnostiek.

Prijzen tandtechniek veel voorkomende behandelingen

Hieronder vindt u onze inkoopprijzen voor de tandtechniekkosten. De lijst hieronder bevat de meest voorkomende behandelingen in onze praktijk. Wij hebben voor de verschillende behandelingen tandtechnici/tandtechnische laboratoria uitgekozen in wie wij vertrouwen hebben en waar we een goede samenwerking mee hebben.

Zorgverzekeraars

Wij werken over het algemeen op restitutiebasis. Dat wil zeggen dat we u factureren en dat u zelf onze factuur betaalt. Een eventuele vergoeding claimt u bij uw zorgverzekeraar die u dan de vergoeding overmaakt. Uitzonderingen zijn behandelingen bij de jeugd onder de 18 jaar en verzekerden bij sommige zorgverzekeraars waar we een contract mee hebben. Indien u aangesloten bent bij een andere zorgverzekeraar krijgt u ook de behandeling volgens de polisvoorwaarden vergoed. De zorgverzekeraars waar wij een contract mee hebben stellen ons in staat om de factuur rechtstreeks te verzenden en/of snel machtigingen te verlenen. Met de volgende zorgverzekeraars heeft de kliniek een implantologie contract: CZ, Delta Loyd, Ohra. Onder de 18 jaar en bij CZ en ONVZ verzekerden met een aanvullende tandartsverzekering kan rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden.

Investeren in kwaliteit

De medewerkers gaan met regelmaat naar cursussen, congressen en clinics om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. De medewerkers laten zich eens in de 5 jaar visiteren door andere tandartsen. Deze toekomstvisies dienen allemaal één hoger doel, namelijk: de patiënten een breed en kwalitatief hoogwaardig aanbod van tandheelkundige zorg en optimale dienstverlening te bieden. Daarnaast investeert De Kliniek continu in moderne materialen en methoden. De aanbevelingen van de Werkgroep Infectie Preventie zijn geïmplementeerd.