Begrotingen

Wij krijgen veel vragen over de prijzen van verschillende behandelingen. Hieronder vindt u een indicatie van de kosten per type behandeling.

U kunt klikken op de verschillende tarieven voor meer uitleg.

De kosten van een bepaalde behandeling kunnen natuurlijk nog wel per situatie en per tandarts variëren. Dat kan onder meer gebeuren doordat onder andere:

  • er soms meer en/of andere verrichtingen nodig zijn om een tandheelkundig probleem tot een goed einde te brengen;
  • er niet altijd sprake is van een standaardsituatie en andere / uitgebreidere zorg verleend zal moeten worden.