Patiënt worden

Let op inschrijven algemene tandheelkunde alleen via kennissen of familie mogelijk.
(Verwezen) patiënten voor implantologie, endodontologie en cosmetische tandheelkunde kunnen zich altijd inschrijven.

Wij begrijpen dat het een ingrijpende verandering is om van tandarts te wisselen. Daarom nemen we de eerste afspraak altijd een half uur de tijd om uw wensen aan te horen en een optimaal zorgplan voor uw gebit samen te stellen. Op dit moment heeft onze kliniek nog ruimte om nieuwe patiënten aan te nemen. De procedure en een indicatie van de kosten vindt u in het menu bij intake consult.

Heeft u nog vragen over onze tandartspraktijk dan kunt u ons mailen via balie@dkvt.nl. Mocht u met spoed tandheelkundige hulp nodig hebben dan verzoeken wij u telefonisch contact met ons op te nemen en dit te overleggen met onze office manager.

Aanmelden voor een eerste afspraak

Let op momenteel is inschrijven voor algemene tandheelkunde alleen mogelijk via kennissen of familie. Patiënten voor (deel)behandelingen implantologie, endodontologie en cosmetische tandheelkunde kunnen zich altijd inschrijven.

Direct online
U kunt door op de onderstaande button te klikken een digitaal formulier invullen met uw gegevens. Vervolgens zullen we u zo snel mogelijk telefonisch benaderen voor de eerste afspraak. Geeft u in het informatieveld uw wensen aan, zoals uw voorkeur voor een tandarts of voor welke deelbehandeling u graag zou willen laten uitvoeren.

Of direct telefonisch
U kunt ook direct telefonisch een afspraak maken op nummer 030-2500290 waarna wij u vragen het onderstaande aanmeldformulier (PDF-bestand) te downloaden. Graag dit formulier volledig invullen en deze voor de eerste afspraak naar ons toesturen of mailen naar balie@dkvt.nl. Mocht dit niet lukken dan kunt u deze meenemen bij de eerste afspraak. Wij vragen u dan wel om 15 minuten eerder te komen zodat er voldoende tijd is om uw gegevens te verwerken.

Wij hopen u snel te mogen verwelkomen!

Instemmen met het zorgplan
Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) heeft u het recht om zelf te bepalen of u ingaat op een voorgesteld zorgplan. Uiteraard respecteren wij deze terechte keuzevrijheid, maar wij zouden graag ook onze wijze van mondzorg willen blijven beoefenen. Een tandarts die zelf hoge kwaliteit levert, kan dat ook alleen doen als in zijn of haar praktijk de patiëntenpopulatie deze zorg op prijs stelt en ook daadwerkelijk afneemt. De Kliniek voor Tandheelkunde is al 40 jaar gegroeid met dit gegeven verankerd in ons DNA. Om het huidige niveau van kwaliteit en service ook in de toekomst te kunnen volhouden en verder uit te bouwen, vinden wij het van belang dat het voorgestelde zorgplan n.a.v. de intake geaccepteerd wordt voordat wij een behandelrelatie met u kunnen aangaan. Het zorgplan is daarbij zeker niet een 'take it or leave it' plan, maar een samen met u en uw wensen afgestemd geheel wat over vele jaren gespreid kan worden.

Met vriendelijke groet,

De medewerkers van De Kliniek voor Tandheelkunde

test

Geachte heer / mevrouw,

Leuk dat u zich bij onze tandartspraktijk heeft aangemeld!

We gaan naar uw aanmelding kijken.

We willen u er op wijzen dat momenteel inschrijven voor algemene tandheelkunde alleen mogelijk is via kennissen of familie. (Deel)behandelingen voor implantologie, wortelkanaalbehandelingen of cosmetische tandheelkunde waarbij uw eigen tandarts de algemene tandheelkunde voor zijn of haar rekening zijn altijd mogelijk.

Algemene tandheelkunde op onze kliniek

Wij begrijpen dat het een ingrijpende verandering is om van tandarts te wisselen. Daarom nemen we de eerste afspraak een half uur de tijd om uw wensen aan te horen en een optimaal zorgplan en zorgdoel voor uw gebit samen te stellen.

De Kliniek voor Tandheelkunde is 40 jaar gegroeid met kwaliteit stevig verankerd in ons DNA. Om het huidige niveau van kwaliteit en service ook in de toekomst te kunnen volhouden en verder uit te bouwen, vinden wij het van belangdat het voorgestelde zorgplan n.a.v. de intake geaccepteerd wordt voordat wij een behandelrelatie met u kunnen aangaan. Het zorgplan is daarbij zeker nieteen 'take it or leave it' plan, maar een samen met u en uw wensen afgestemdgeheel wat over meerdere jaren gespreid kan worden.

Gezondheidsvragenlijst

Om u zorgvuldig en op de juiste wijze te kunnen behandelen is het noodzakelijk dat er voorafgaand aan de afspraak een gezondheidsvragenlijst wordt ingevuld. Indien u dit nog niet heeft gedaan dan kunt u dit hier online doen: http://bit.ly/1E4Q3F2

Als alternatief vooronline versturen kunt u ook eerder op de geplande afspraak verschijnen en de gezondheidsvragenlijst op een iPad invullen.

Werkwijze

We streven naar goede samenwerking en een open behandelrelatie met u. Daar horen wederzijdse heldere afspraken bij. Verdere informatie overons en onze werkwijze vindt u op onze website:

- Informatie over de eersteafspraak en een indicatie van de (intake) kosten vindt u hier: https://www.dekliniekvoortandh...

-Informatie over onze huisregels, annuleringsbeleid en betalingsvoorwaardenvindt u hier: https://www.dekliniekvoortandh...

We kunnen het begrijpen als u vragen aan ons heeft, die beantwoorden we graagtijdens onze eerste afspraak.

Indien u nu al in een veilige omgeving vragen wil stellen over uw (mond)gezondheid gebruik dan deze link: https://app.zivver.com/l/start...

Hartelijk dank en met vriendelijke groet,

Het team van de Kliniek voorTandheelkunde