Huisregels

De Kliniek voor Tandheelkunde in Utrecht streeft ernaar om u een breed en kwalitatief hoogwaardig aanbod van tandheelkundige zorg en optimale dienstverlening te bieden. Om dit mogelijk te maken zijn er huisregels en voorwaarden nodig die uw rechten en ook plichten vastleggen.

Hieronder vindt u een samenvatting.

 • Voor spoedgevallen buiten openingstijden, kunt u een beroep doen op de tandartsenspoedgevallendienst. Klik hier voor meer informatie.
 • Bij uw eerste afspraak wordt een zorgplan opgesteld. Na acceptatie van dit zorgplan gaat de praktijk met u een behandelovereenkomst aan. Indien u het zorgplan niet accepteert dan kunnen we u niet aannemen als patiënt.
 • Afspraken dienen 2 werkdagen (>48-uur) van tevoren geannuleerd te worden. Weekenddagen zijn geen werkdagen, waardoor afspraken voor maandagen minimaal voor het aanvangstijdstip op donderdag moeten worden afgezegd.
 • Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, kunnen wij bij u in rekening brengen. De hoogte van het tarief voor een niet nagekomen afspraak bedraagt € 1,50 per minuut.
 • Indien wij bij u een afspraak niet tijdig afzeggen dan heeft u gedurende 12 maanden het recht om voor dezelfde tijdsduur een afspraak niet tijdig af te zeggen.
 • Wij verzoeken u nota’s onder de € 100,- direct per pin te voldoen. Indien wij de nota direct bij uw verzekeraar kunnen indienen dan hoeft u niet direct te pinnen.
 • Gaarne bij binnenkomst aanmelden via de aanmeldzuil.
 • Wij factureren elektronisch en niet per post. U kunt ook direct na de behandeling de factuur uitgeprint bij de balie meenemen indien u een alternatief voor elektronisch factureren wenst.
 • Een deel van onze facturen zal worden uitbesteed aan factoreringbedrijf PAYT.
 • Onze betalingstermijn voor overige facturen bedraagt 30 dagen.
 • Bij de Tweede en volgende herinneringen zal bij elke aanmaning de factuur met 10 euro worden verhoogd.
 • Bij achterstallige betalingen wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. Wij hanteren de betalingsvoorwaarden van de KNMT.
Factureringsproces