Aangesloten bij

Hieronder vindt u de organisaties waarbij we aangesloten zijn én waar u ook echt wat aan heeft. Uiteraard zijn onze medewerkers lid van veel meer (wetenschappelijke) verenigingen, maar er is gekozen om een logo alleen af te beelden als het ook echt wat zegt over onze praktijkvoering.

De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) is één van de twee erkende beroepsorganisaties voor tandartsen. De ANT verzorgt de klachtenregeling van de kliniek zelf en van de aangesloten tandartsen.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde is de langst bestaande beroepsorganisatie voor tandartsen. De KNMT van de daarbij aangesloten tandartsen.

De Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) heeft een erkend implantogen register. Onze tandarts-implantologen zijn hierin geregistreerd. De criteria voor deze erkenning zijn onder andere het uitvoeren van voldoende operaties, het geven van voordrachten en/of cursussen en het volgen van voldoende nascholing binnen en buiten de implantologie. Elke vijf jaar wordt onze praktijk gevisiteerd, waarbij wordt gecontroleerd of wij voldoende kwaliteit leveren en volgens de juiste protocollen en richtlijnen werken.

De kliniek is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Mondzorg (SGM). De SGM is opgericht om de beroepsbeoefenaar in de mondzorg zoals tandarts, tandarts-specialist, orthodontist, tandprotheticus en mondhygiënist, zich te laten onderscheiden door aan te geven dat hij/zij instaat voor de kwaliteit die hij/zij levert. Wanneer er toch een probleem is ontstaan tijdens of na de behandeling wordt de consument, die een gegrond verklaarde klacht heeft ingediend, niet belast met de rekening van een eventueel noodzakelijke herstelbehandeling.

Het Kwaliteits Register Tandartsen (KRT) is een register dat nascholing en voldoende werkervaring registreert voor tandartsen. U kunt er daarom vanuit gaan dat de aangesloten tandartsen voldoende nascholing volgen en hun kennis doorlopend actualiseren. Binnenkort zal een praktijk ook elke 5 jaar gevisiteerd moeten worden om recht te houden op de KRT registratie, zodat de kwaliteit dan nog beter gewaarborgd zal worden.

Tandarts-implantoloog J.W. Vaartjes is sinds 2004 Associate Fellow of the American Assocation of Implant Dentistry (AAID). Hiervoor is 300 uur nascholing aan de New York University noodzakelijk met een schriftelijk examen, gevolgd door een mondeling examen en 5 case presentaties in Chigaco bij de AAID zelf.

Tandarts-gnatholoog Dr. M.H. Steenks is geregistreerd gnatholoog bij de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde. Een tandarts-gnatholoog richt zich op de diagnose en behandeling van pijn en problemen in met kauwen. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de gnatholoog betreft kaakklachten (bijvoorbeeld pijnklachten van kaakgewrichten en kauwspieren, kaakgewrichtsgeluiden en een beperkte kaakbeweging) en pijn in het gezicht. Daarnaast is de gnatholoog deskundig in een aantal zogenaamde slaapstoornissen gerelateerd aan het kauwstelsel (tandenknarsen, slaapapneu) en de tandheelkundige gevolgen daarvan (bijv. gebitsslijtage als gevolg van knarsen).

Erkend leerbedrijf voor tandartsassistentes in opleiding.