Verwijzen naar de Kliniek voor Tandheelkunde

Op dit moment kunt u patiënten naar de Kliniek voor Tandheelkunde verwijzen voor implantologie, endodontologie, gnathologie, esthetische tandheelkunde en volledige rehabilitaties.

Het is mogelijk dat wij deelbehandelingen uitvoeren en dat u zelf de prothetiek voor uw rekening neemt. Eventueel kan dit in combinatie met het in-huis CAD-CAM tandtechnisch laboratorium. Alles gebeurt uiteraard in samenspraak met u en onder uw supervisie. Het heeft onze voorkeur om de terugrapportage inclusief de gemaakte röntgenfoto's digitaal naar u te versturen.

De Kliniek voor Tandheelkunde handelt conform de richtlijn horizontale verwijzing. Dat wil zeggen dat:

  • wij ons onthouden van andere behandelingen dan die ten behoeve waarvan de patiënt door u verwezen is;
  • wij ons altijd onthouden jegens de patiënt van het geven van een mening/oordeel over het werk van de verwijzer;
  • een behandelplan pas in werking gesteld wordt indien dit overeenkomt met de diagnose/indicatiestelling van de verwijzer. Indien de behandelaar een andere oplossing van het probleem van de patiënt beter acht, wordt hierover contact met de verwijzer opgenomen;
  • een verwezen patiënt zich niet bij ons als patiënt kan inschrijven, behalve op uw verzoek.

In het menu vindt u meer informatie over de mogelijkheden aangaande implantologische, gnatologische behandelingen en rehabilitaties.

Communicatie

Zorgmail: dekliniekvoortandheelkunde@zorgmail.nl
Zivver: balie@dkvt.nl