Implantologie

Eerste onderzoek

Uw patiënt komt bij ons voor implantologie. In onze praktijken werken alleen implantologen die door de NVOI erkend zijn. Voor het verwijzen kunnen verschillende redenen bestaan zoals bijv. een dubieus (pijler)element, een recent of langer bestaand diasteem of een slecht functionerende prothese. Indien er geen sprake is van een acuut onstoken situatie of pijn, dan zien wij bij voorkeur dat een gebitselement nog niet geextraheerd is. Hierdoor blijft de processus nog in stand en houden we nog behandelopties over als immediate plaatsing of ridge preservation.

De eerste keer dat uw patiënt bij ons komt, gaan we de wensen van uw patiënt inventariseren. Daarbij is het belangrijk dat we weten hoe het gesteld is met de gezondheid in het algemeen van uw patiënt, en die van de mond in het bijzonder. De implantoloog beoordeelt het parodontium, de occlusie, de articulatie en het beschikbare botvolume. Vaak is een visuele en manuele inspectie in combinatie met een conventionele O.P.T. hiervoor voldoende. In meer complexe gevallen wordt op de kliniek een CBCT vervaardigd en in specifieke gevallen ook 3D studiemodellen en een boormal gemaakt.

De implantoloog zal samen met uw patiënt het onderzoek bespreken en een behandelplan opstellen. Hij houdt daarbij natuurlijk rekening met de wensen van uw patiënt. Daarnaast hoort uw patiënt wat de bijbehorende kosten zijn. Met deze informatie kan uw patiënt beslissen of hij/zij de behandeling wil starten of eventueel contact met u opnemen om het verder te bespreken. U ontvangt het rapport van het consult, het behandelvoorstel met de daarbij gemaakte foto's per (veilige) e-mail.

Vervolgonderzoek of afspraak

Soms is een vervolgonderzoek nodig of heeft de patiënt nog vragen over de mogelijke keuzes. Deze zaken bespreken we in een vervolgafspraak..

Voorbehandeling / Pre-implantologische chirurgie

Voordat we de implantaten kunnen plaatsen, zijn er vaak voorbehandelingen/pre-implantologische behandelingen nodig. Deze kunnen bestaan uit:

  • extracties van slechte tanden en/of kiezen al dan niet gecombineerd met ridge preservation technieken
  • botopbouw en/of laterale sinuslift. Deze laatste handeling is minder vaak noodzakelijk. Tegenwoordig zijn er korte implantaten en kan ook een crestale sinuslift worden uitgevoerd tijdens het plaatsen van het implantaat. Deze techniek geeft minder nabezwaren en is efficiënter in tijd en kosten.
  • vervaardigen van tijdelijke voorzieningen. Wij werken over het algemeen met vaste voorzieningen als (autologe) etsbruggen om de wondgenezing zo min mogelijk te verstoren.

In het geval dat er uitgebreid functieherstel noodzakelijk is of dat parodontale of orthodontische behandelingen van de aanwezige tanden en kiezen noodzakelijk is, dan nemen we contact met u op om te bepalen hoe dat zal moeten worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld bij u in de praktijk of bij uw vaste verwijzers. Uiteraard kunnen deze deelbehandelingen ook hier uitgevoerd worden op uw verzoek.

Plaatsen van implantaten

De implantaten worden in een poliklinische setting onder een lokaal anesthesie geplaatst. Indien de implantaten 1-fase geplaatst kunnen worden zonder het eindresultaat negatief te beïnvloeden dan kiezen wij voor deze methode om een extra handeling en kosten te besparen.

Als er sprake is van een uitneembare noodvoorziening dan zullen wij deze relinen met een soft-tissue conditioner en geven het advies mee om de prothese de eerste week alleen in te doen als het echt noodzakelijk is. Over het algemeen wordt de wond ook na 7-14 dagen gecontroleerd en de hechtingen verwijderd. Het operatieverslag, met daarin de gebruikte implantaten en de eventueel gemaakte röntgenfoto's ontvangt u per (veilige) e-mail.

De inhelingsfase bedraagt tegenwoordig vaak 3 maanden. Dit kan oplopen tot maximaal 6-9 maanden in het geval van een (grote) laterale sinuslift. Wij gebruiken tegenwoordig in veel gevallen zogenaamde hybride implantaten waarbij het coronale deel gladder is om bij het zakken van het botniveau in de toekomst peri-implantitis zoveel mogelijk te voorkomen en in ieder geval makkelijker behandelbaar te maken.

Prothetiek

Wij overleggen met u het behandelplan en adviseren u in de te kiezen suprastructuur en/of prothetische onderdelen. Aan elke patiënt wordt de juiste afdrukstift en analoog meegegeven, zodat u direct kunt afdrukken en u nooit zorgen hoeft te maken over de juiste onderdelen. In sommige gevallen geven we ook direct het abutment mee voor de tandtechnieker. Wij hebben op onze kliniek ook een tandtechnisch lab gehuisvest. Dat houdt in dat we (alleen) op uw verzoek ook zorg kunnen dragen voor de gehele prothetische behandeling of dat u het werkstuk in dat lab kan laten maken. Hierdoor worden altijd de goede (originele) onderdelen en de juiste (reinigbare) design filosofie gebruikt.

Nazorg

Wij volgen de richtlijn Peri-implantitis wat betreft de nazorg. Uit steeds meer onderzoek blijkt dat goede nazorg en mondhygiëne essentieel zijn voor een langdurig optimaal resultaat. Elke patiënt die geimplanteerd wordt krijgt het advies om (gemiddeld) tweemaal per jaar zijn of haar gebit te laten reinigen, door de mondhygiënist of door u zelf.
Een half jaar, anderhalf en drie jaar na het plaatsen van de superstructuur zal uw patiënt gecontroleerd worden in onze praktijk. Wij controleren dan gezondheid van de peri-implantaire weefsels, de remodelling van het bot middels een röntgenfoto en de prothetische constructie. Als er problemen zijn dan is het belangrijk dat er op tijd wordt ingegrepen om verder botverlies te voorkomen. Bij voorkeur ontvangen wij van u de rontgenfoto's direct na het plaatsen van de suprastractuur. De nulmeting volgens de richtlijn peri-implantitis kan ook bij u in de praktijk worden uitgevoerd, waarna in een gezonde situatie de eerste controle bij ons pas na een jaar hoeft plaats te vinden.

Risico factoren

Bekende risicofactoren als roken, eerder doorgemaakte parodontitis en een slechte mondhygiene geven een kleinere kans van slagen of zijn negatief voor het behoud van implantaten. Het is zeker niet zo dat implanteren niet mogelijk is bij deze groep, maar in het informed consent zal dit benadrukt worden en geadviseerd worden bijv. te stoppen met roken. Daarbij zal zorgvuldige nazorg nog meer van belang zijn.