Gebitslijtage

Uw patiënt komt bij ons voor de behandeling van gebitsslijtage. Voor het verwijzen kunnen verschillende redenen bestaan zoals gevoeligheid van de tanden en kiezen, functionele en esthetische problemen.

Gebitsslijtage komt steeds meer voor. De prevalentie wordt momenteel op bijna 10% geschat. Verlies van tandweefsel is ook een belangrijke veroorzaker van gevoelige tanden en kiezen. Tandslijtage kan op verschillende manieren ontstaan, een bekende oorzaak is door de chemische inwerking van zuren, dit wordt erosie genoemd. Natuurlijke slijtage door het glijden van de boven en onderkaak over elkaar wordt attritie genoemd, bij knarsers kan dat ernstige vormen aannemen. Rond de tandhals kan door het heen en weer buigen van de kiezen tijdens o.a. knarsen, stukken van het glazuur afspringen, dit wordt abfractie genoemd.

Slijtage veroorzaakt door de schurende werking van voorwerpen wordt weer abrasie genoemd; denk o.a. hierbij aan poetsen met een tandenborstel, maar ook het gebruik van (schurende) tandpasta's. Over het algemeen zal de tandslijtage niet door alleen één van de eerder genoemde factoren ontstaan maar door een combinatie, met name erosie en attritie hebben samen een grote invloed op de mate van slijtage.

Bij de Kliniek voor Tandheelkunde wordt de gebitslijtage van uw patient deskundig bestudeerd en de oorzaak ervan aan het licht gebracht. Wij klassificeren de mate van gebitslijtage aan de hand van de index van Wetselaar e.a. Als de oorzaak bekend is, kan er pas op de juiste wijze behandeld worden. Bij geringe slijtage zal de nadruk op preventie liggen, bij gevorderde slijtage en blootliggend tandbeen zal meestal worden ingegrepen. De aandoening is complex en vereist een multi-disciplinaire aanpak. De aanwezigheid van een uitgebreid preventief team, een gnatholoog, tandarts-prothetisten en een eigen laboratorium zorgen er voor dat uw patiënten met gebitsslijtage bij ons op de juiste plek zijn. Na de behandeling kan de patiënt naar uw praktijk weer terugkeren of desgewenst bij ons in een nazorg protocol geplaatst worden.