Klachtenregeling

Vanuit het streven om voortdurend kwaliteitsverbetering en -bewaking toe te passen, heeft De Kliniek voor Tandheelkunde een klachtenregeling voor de interne behandeling van externe klachten. De Kliniek voor Tandheelkunde hanteert daarvoor deze regeling.

Bespreek het probleem, en/of uw teleurstelling altijd eerst met uw tandarts. Dit kan mondeling in een apart (gratis) consult en/of telefonisch of per e-mail. Wij zullen altijd ons uiterste best doen om de klacht met u op te lossen.

U kunt een klacht indienen via onze interne klachtenprocedure door een brief naar de praktijk te sturen of een e-mail naar office@dkvt.nl met de volgende zaken:

  • uw naam en adresgegevens;
  • uw geboortedatum;
  • de behandelend medewerker van de kliniek;
  • wat de klacht is;
  • oorzaak van de klacht;
  • hoe u de klacht opgelost zou willen zien worden.

Indien wij uw klacht gegrond vinden of u tegemoet komen, zullen wij u ook laten weten wanneer corrigerende en/of preventieve maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen. U kunt bij elke klacht aangeven in welke mate u tevreden bent over de oplossing. Ook kunt u aangeven waarom u vindt dat de klacht eventueel niet is opgelost. Deze klachten zullen door ons worden gearchiveerd en gebruikt worden voor de voortdurende kwaliteitsverbetering die we nastreven.

Indien u ondanks onze interne klachtenprocedure en mediation zodanig niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u de klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Deze zal beoordelen of de klacht gegrond is. Al onze tandartsen zijn aangesloten bij de klachtencommissie van hun beroepsvereniging (KNMT). De klacht zal in behandeling genomen worden door de beroepsvereniging waarbij de tandarts is aangesloten. De kliniek zelf is aangesloten bij de instellingsklachtenregeling van de KNMT voor de overkoepelende klachten of medewerkers in loondienst.