Intake consult

Bij de eerste afspraak nemen wij altijd een half uur de tijd om uw wensen aan te horen en een optimaal zorgplan voor uw gebit samen te stellen. Afhankelijk van de staat van uw gebit, en de beschikbaarheid van goede recente röntgenfoto's kunnen de kosten en de benodigde handelingen afwijken. Globaal gezegd bedragen de kosten tussen € 20,-- en € 200,-- euro voor het intake consult. (prijzen +/- zodat we ze niet elk jaar hoeven aan te passen).

Hieronder vindt u de verschillende prestaties die in rekening gebracht kunnen worden bij een intake consult.

C001 Intake consult €+/-50
Deze code is bedoeld om een gebit (standaard) te controleren, de staat van uw tandvlees te onderzoeken, het geven van enig advies en voorlichting, het zorgdoel te bepalen en u eventueel door te verwijzen naar een specialist binnen of buiten de kliniek. Indien uw gebit in een normale conditie is zonder al te grote afwijkingen dan voldoet deze prestatie om voor u een zorgplan samen te stellen.

C010 Schriftelijke medische anamnese €+/-25
Bij iedereen wordt een schriftelijke medische anamnese afgenomen. Echter deze code wordt slechts in rekening gebracht indien overleg met een arts noodzakelijk is en/of de situatie zodanig is dat er medische zaken uitgebreid opgezocht moeten worden om veilig tandheelkundig te kunnen behandelen.

C012 Uitgebreid onderzoek t.b.v. vaststellen en vastleggen behandelplan €+/-115
Deze code kan na een C001 in rekening worden gebracht als uw gebit veel problemen heeft. Dat wil zeggen dat het plan verder gaat dan het leggen van enkele vullingen en het opstellen van een preventieschema. Een dergelijk plan zal altijd schriftelijk aan u worden voorgelegd inclusief een bijbehorende begroting.

M01/M03 Voorlichting en gebitsreiniging €+/-15 per 5 minuten
In onze kliniek wordt normaliter de preventie gedaan door ons mondhygiënisten en preventieassistenten team. Mocht uw gebit gezond tandvlees hebben en nauwelijks plak of tandsteen dan kan de tandarts het ook verwijderen tegelijkertijd met de controle (C002). Indien er meer aan de hand is dan zullen we verwijzen naar ons preventieteam. Meer informatie over parodontaal onderzoek vind u hier.

X10 tweemaal, Bitewing röntgenfoto's +/-€28

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat met alleen visuele controle meer dan helft van het tandbederf tussen de tanden en kiezen veel te laat wordt opgemerkt. Daarom is het noodzakelijk om periodiek een speciaal soort röntgenfoto's van de kiezen te nemen om te controleren of daar zich gaatjes ontwikkelen en/of vullingen of kronen aan het lekken zijn. Deze foto's worden bitewings genoemd en de periode waartussen deze genomen moeten worden is afhankelijk van het risico dat u loopt op tandbederf. Over het algemeen ligt de interval tussen de 1,5 en 3,5 jaar, uw tandarts zal dit aan de hand van uw gebit inschatten en zonodig wordt dit later bijgesteld. Heeft u recente (<1,5jaar) bitewings van een goede kwaliteit dan hoeven deze niet genomen te worden tijdens het intake consult.

X21 Kaakoverzichtsfoto €+/-75 euro

Deze foto laat gelijk uw gehele gebit en kaak zien. Hij is minder scherp dan de bitewings en daarom niet geschikt voor het opsporen van kleine gaatjes. Deze foto is o.a. van belang om een uitgebreid gerestaureerd gebit röntgenologisch te controleren, de ligging van uw verstandskiezen en de mogelijkheid voor implantologie te beoordelen.

Instemmen met het zorgplan

Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) heeft u het recht om zelf te bepalen of u ingaat op een voorgesteld zorgplan. Uiteraard respecteren wij deze terechte keuzevrijheid, maar wij zouden graag ook onze wijze van mondzorg willen blijven beoefenen. Een tandarts die zelf hoge kwaliteit levert, kan dat ook alleen doen als in zijn of haar praktijk de patiëntenpopulatie deze zorg op prijs stelt en ook daadwerkelijk afneemt. De Kliniek voor Tandheelkunde is al 40 jaar gegroeid met dit gegeven verankerd in ons DNA. Om het huidige niveau van kwaliteit en service ook in de toekomst te kunnen volhouden en verder uit te bouwen, vinden wij het van belang dat het voorgestelde zorgplan n.a.v. de intake geaccepteerd wordt voordat wij een behandelrelatie met u kunnen aangaan. Het zorgplan is daarbij zeker niet een 'take it or leave it' plan, maar een samen met u en uw wensen afgestemd geheel wat over vele jaren gespreid kan worden.