Afspraak maken Inschrijven
Photo by Utsav Srestha on Unsplash

Alleen nog spoedbehandelingen tot 6 april i.v.m. Corona-virus

Overeenkomstig de beroepsorganisaties in de mondzorg laten wij weten dat we de komende drie weken geen reguliere behandelingen meer uitvoeren.

Dit om te voorkomen dat door een piek in de het aantal corona gevallen het medische systeem overbelast zal raken.

Dit houdt in dat ALLE bestaande afspraken vanaf maandag as. 16 maart komen te VERVALLEN, behalve als het gaat om een pijnklacht.
Onze praktijk blijft wel telefonisch bereikbaar voor vragen of overleg.

Wanneer u meent dat uitstel van uw behandeling niet is gewenst, verzoeken wij u contact op te nemen met de praktijk.
Mogelijk ten overvloed laten wij weten dat er geen meldingen of vermoedens zijn van besmetting binnen onze kliniek.

Nieuwe afspaken maken

Er kunnen in deze periode geen nieuwe afspraken worden gemaakt. Het is ook nog onvoldoende duidelijk wanneer en hoe we extra ruimte kunnen scheppen in de agenda';s

Spoedgevallen

Per geval zullen wij in overleg met u beoordelen of een noodbehandeling wel of niet is gewenst.

Online-agenda

De Online-agenda wordt gedurende deze periode gesloten en is dus niet beschikbaar voor het maken of inzien van afspraken.


Wij zullen u tijdig en zoveel mogelijk op de hoogte houden wanneer er weer zicht is op een reguliere opening van de praktijken.
Volgt u daarvoor ook de nieuwsgeving van de Overheid en RIVM.

Met vriendelijke groet,
Het team van de kliniek voor tandheelkunde