Vrije artsenkeuze blijft behouden

De patiënt mag te allen tijde zelf zijn zorgverlener en -instelling blijven kiezen. Dinsdag 16 december stemde de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel om de vrije artsenkeuze af te schaffen.

De kopel voor zorgverleners de VvAA heeft zich het afgelopen jaar zorgen gemaakt over deze afschaffing en voerde samen met een groot aantal organisaties en medestanders campagne tegen dit voorstel. We zijn blij dat een dergelijk fundamenteel recht voor iedere Nederlandse burger behouden blijft. Vanuit het perspectief van kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg en met name voor het behoud van vertrouwen tussen patiënten en zorgverleners.