De tandartstarieven licht naar beneden

Na alle media aandacht over dit onderwerp kunnen wij ons voorstellen dat u vragen heeft. Hieronder vindt u alvast enkele antwoorden. Uiteraard willen u ook altijd persoonlijk te woord staan.

De tandartstarieven worden 5% gekort, heb ik de afgelopen jaren teveel betaald?

In Nederland worden de prijzen voor mondzorg vastgesteld door de overheid. De tandarts of mondhygiënist mag dus niet zelf bepalen wat een behandeling kost. Nederland is in het enige land in de Europese Unie waar de overheid de prijzen volledig bepaalt.
Over de jaren 2011 en 2012 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) honderden tandartspraktijken tegen het licht gehouden om te bekijken wat het kost om een praktijk te runnen en wat het financieel oplevert. Uit dat onderzoek bleek dat er heel veel verschillende soorten praktijken bestaan in ons land. Zo zijn er praktijken waar veel wordt geïnvesteerd in nieuwe ontwikkelingen en technieken, en in nascholing. De kosten voor zo'n praktijk zijn hoog. Ook zijn er praktijken waar minder wordt geïnvesteerd, en waar de kosten dus lager zijn. Al deze praktijken zijn door de NZa samen op een hoop gegooid en daar kwam een ‘gemiddelde praktijk’ uit rollen. Voor zo’n ‘gemiddelde praktijk’ heeft de overheid bepaald dat het wel voor een lager tarief kan. Wij investeren veel in onze praktijk. Niet alleen in nieuwe technieken maar ook in service, zorg op maat en kennis. En dus vinden wij dat u de afgelopen jaren niet teveel heeft betaald. We hopen dat u er net zo over denkt.
Toch worden ook onze tarieven met 5% gekort. We zullen er zoveel mogelijk aan doen om dat niet ten kosten te laten gaan van de tandheelkundige zorg en service. Want één ding staat voor ons voorop, de patiënt mag niet de dupe worden van deze tariefsverlaging!

Wordt mijn klikgebit nu veel goedkoper?

Een klikgebit wordt meestal betaald door de zorgverzekeraar. Wat u betaalt hangt dan af van uw eigen risico en de eigen bijdrage, de tandartstarieven hebben hier nauwelijks invloed op.

Wordt mijn implantaat voor een kroon of een brug nu 20% goedkoper?

Een implantaat behandeling bestaat voor een groot deel uit materiaal- en techniekkosten die gelijk blijven en voor een kleiner deel uit arbeidskosten. Daardoor is het effect op de totale kosten veel kleiner dan 20%. Indien u toch de behandeling zou willen uitstellen is het goed om het volgende mee te laten wegen. Omdat in het NZa onderzoek zowel de implantaten voor een klikgebit als voor een kroon op één hoop zijn gegooid, is dit grote effect ontstaan. Partijen zijn het er over eens dat in het laatste geval de benodigde tijd en moeilijkheidsgraad dermate anders is dat er een aanpassing moet komen. Deze aanpassing zal ook weer leiden tot andere tarieven die nu nog niet te over zien zijn.

Is het verstandig om een implantaatbehandeling uit te stellen?

Na het verlies van een tand of kies zal de kaak gaan slinken zodat het medisch gezien onverstandig is om te lang de behandeling uit te stellen. De behandeling wordt daardoor complexer en vaak ook weer duurder.