B. Zalba, esthetisch tandarts

  • 2006 - 2011 Faculteit der Tandheelkunde Universiteit Alfonso X El Sabio, Madrid
  • 2011 - 2012 Klinische cursus in implantologie (Dr. Miguel Burgueño García hoofd van orale en maxillofaciale chirurgie dienst in het ziekenhuis La Paz)
  • 2013 - 2019 Waarnemend tandarts in Limburg en Brabant.
  • 2016 Masters of Masters in Esthetic Dentistry
  • 2016 Leren Implanteren. Implant College.
  • 2017 De prothese academy
  • 2019 Intensive course in dental aesthetics in Barcelona by Joan Autrán
  • 2020 Anterior course 3M

Mijn deskundigheid en interesse liggen in de reconstructieve en esthetische tandheelkunde.