F. Maarse, tandarts

Ik ben geboren en getogen in Nijmegen waar ik 18 jaar heb gewoond. Daarna ben ik naar Amsterdam verhuisd waar ik (voor een deel politicologie en) tandheelkunde heb gestudeerd.
Als student heb ik veel geassisteerd bij zowel normale patienten groepen als bij bijzondere patienten groepen. Bij 'bijzondere tandheelkunde' heb ik zowel veel ervaring opgedaan bij patienten met angst en ook gehandicapten, kinderen en patienten met uitgebreide prothetiek. Daarnaast heb ik stage gelopen in het VUMC als op het Antonie van Leeuwenhoek in de oncologie.

Mijn interesses liggen in de implantologie, prothetiek en rehabilitaties, daarnaast help ik graag kinderen en angstige patienten.
Momenteel ben ik bezig met promotieonderzoek op de afdeling kaakchirurgie in het VUMC waar ik focus op de zorg van droge mond patienten en implantologie. De afgelopen jaren ben ik ook begonnen met de implantologie.

Onderzoekservaring:

  • Bachelor scriptie bij afdeling orale implantologie: Validation of implant positioning using the co-DiagnostiX protocol placing implants in the posterior edentulous area of the human mandible
  • 2013: data processing en analyse voor onderzoek patiënten categorieën en doorverwijzingen in kindertandheelkunde, ACTA, afdeling pedodontologie
  • 2014 Deskundigheidsgebied uitgebreid voor gebruik van CBCT (3D röntgen).
  • 2015: afstudeer scriptie: Endoscopic treatment of salivary glands affected by Sjögren
  • Syndrome, VUmc afdeling MKA
  • Juni 2015 – heden: Promotietraject implantologie bij Sjögren patiënten

Big nummer: 19919773902