Dr. G.A.P. Renders, tandarts-gnatholoog

  • 2007 Afgestudeerd als tandarts aan de UvA (ACTA).
  • 2008 Afgestudeerd als biomedisch wetenschapper aan de UvA
  • 2007 tot heden Tandarts algemeen practicus
  • 2014-2017 Werkzaam als klinisch docent aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
  • 2017 tot heden Werkzaam als Anatomie docent aan het ACTA
  • 2017 Gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam
  • 2017-2020 Postinitiële Masteropleiding Orale Kinesiologie ter beroepsdifferentiatie tot tandarts-gnatholoog, Postgraduate programma Oral Health Sciences, ACTA
  • 2020 Registratie als tandarts-gnatholoog door de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde
  • 2020 taflid sectie Orofaciale Pijn & Disfunctie, ACTA

Ik ben een toegewijde tandarts algemeen practicus, tandarts-gnatholoog en wetenschappelijk onderzoeker. In de klinische setting ben ik werkzaam als algemeen practicus in een kleine praktijk met een diverse patiëntenpopulatie. Tijdens mijn promotie heb ik fundamenteel bot- en kraakbeenonderzoek gedaan met als onderwerp het kaakgewricht. Mijn beide studies hebben mij uitgerust met niet alleen een helikopter view welke essentieel is als tandarts en onderzoeker, maar ook met de kritische blik van een clinicus.
Ik heb onderwijs verzorgd aan studenten Tandheelkunde en Mondzorgkunde de onderwijspraktijk van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. In deze setting leren de studenten onder begeleiding van een klinisch docent een scala aan klinische waardigheden onderbouwd met evidence-based onderwijs. Aanvullend heb ik nationale en internationale Tandheelkunde studenten begeleid tijdens wetenschappelijke stages. Jaarlijks ben ik betrokken bij het geven van anatomie onderwijs aan Tandheelkunde studenten.

Mijn aandachtsgebied is de gnathologie:
Pijn in het kauwstelsel valt onder de beroepsdifferentiatie gnathologie. Deze differentiatie is relatief onbekend, maar bestaat al lang. Patiënten kunnen de volgende klachten in het kauwstelsel hebben: pijn in de kauwspieren en/of kaakgewrichten, gewrichtsgeluiden (bijv. een kaakknap), moeite met bewegen (bijv. bij eten, spreken etc.) of juist hypermobiliteit. Eerst wordt, indien mogelijk, een diagnose gesteld en daarna een eventueel behandeltraject bepaald. Ook worden patiënten behandeld met bruxisme (klemmen en/of knarsen) en voor de eventuele gevolgen van het bruxisme (pijn in tanden en/of kiezen, pijn in de kauwspieren, pijn in de kaakgewrichten en hoofdpijn). Daar (langdurige) pijnklachten vaak een multifactoriële oorsprong hebben, vindt de behandeling met regelmaat plaats in samenwerking met een andere hulpverlener (bijv. een MKA-chirurg, een tandarts-endodontoloog, een orofaciaal-fysiotherapeut, een logopedist, een KNO-arts, een neuroloog, een reumatoloog of een psycholoog).