Tarieven

Nederland is het enige land in Europa waar sprake is van volledig gereguleerde tandartszorg.

Dat betekent dat de honorariumprijzen die door de tandartspraktijken gehanteerd worden over het algemeen gelijk zijn. Verschillen in kosten kunnen nog wel ontstaan door verschillende behandelkeuzes en dat er verschillen zijn in materiaal- en techniekprijzen. Doordat losse codes vaak weinig zeggen, hebben we ook voorbeelden van begrotingen voor u gemaakt. U kunt deze tab links vinden in het menu of klik op deze link.

Tarieven in 2018, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit

bekijk hier de tandartstarieven

  • Kosten eerste afspraak voor een neiuwe patient, vindt u hier
  • Kosten implantologie consult bedragen tussen de 75 en 200 euro, afhankelijk van het benodigde behandelplan en de rontgendiagnostiek.
  • Kosten van een second opinion bedragen tussen de 80 en 150 euro, afhankelijk van het benodigde behandelplan en de rontgendiagnostiek.


Prijzen tandtechniek veel voorkomende behandelingen

Hieronder vindt u onze inkoopprijzen  voor de tandtechniekkosten. De lijst hieronder bevat de meest voorkomende behandelingen in onze praktijk. Wij hebben voor de verschillende behandelingen tandtechnici/tandtechnische laboratoria uitgekozen in wie wij vertrouwen hebben en waar we een goede samenwerking mee hebben.

Download hier de tandtechniekprijzen

Zorgverzekeraars
Wij werken over het algemeen op restitutiebasis. Dat wil zeggen dat we u factureren en dat u zelf onze factuur betaalt. Een eventuele vergoeding claimt u bij uw zorgverzekeraar die u dan de vergoeding overmaakt. Uitzonderingen zijn behandelingen bij de jeugd onder de 18 jaar en verzekerden bij  sommige zorgverzekeraars waar we een contract mee hebben. Indien u aangesloten bent bij een andere zorgverzekeraar krijgt u ook de behandeling volgens de polisvoorwaarden vergoed. De zorgverzekeraars waar wij een contract mee hebben stellen ons in staat om de factuur rechtstreeks te verzenden en/of snel machtigingen te verlenen. Met de volgende zorgverzekeraars heeft de kliniek een contract: CZ, Delta Loyd, Ohra, ONVZ. Helaas heeft VGZ het in 2017 niet meer mogelijk gemaakt om de volledige declaratie in te dienen, waardoor het administratief te complex is om nog rechtstreeks bij deze verzekeraar te declareren.

Met een of meerdere zorgverzekeraars zijn ook de volgende afspraken gemaakt:

De zorgaanbieder is bekwaam en bevoegd om zijn taken uit te voeren en het is duidelijk voor de verzekerde wie hem behandelt (wij dragen naambordjes)
Afhankelijk van het letsel is deskundige acute mondzorg volgens de praktijkrichtlijn spoedgevallen dienst beschikbaar. Voor verzekerden met ernstige pijnklachten is acute mondzorg binnen 24 uur beschikbaar.
De zorgaanbieder informeert de cliënt goed over de mogelijkheden van een behandeling,  termijn, verdoving, napijn e.d.
De zorgaanbieder handelt volgens de gedragsregels opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Orale Implantologie
De zorgaanbieder stelt de indicatie voor (een verzekerde) implantaat gedragen kunstgebit volgens de richtlijnen overkappingsprothese.
Wij hebben een inspanningsverplichting om alle verzekerden die niet zelfstandig een controleafspraak maken, ten minste eenmaal per jaar voor controle op te roepen.

Investeren in kwaliteit
De medewerkers gaan met regelmaat naar cursussen, congressen en clinics om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. De medewerkers laten zich eens in de 5 jaar visiteren door andere tandartsen. Deze toekomstvisies dienen allemaal één hoger doel, namelijk: de patiënten een breed en kwalitatief hoogwaardig aanbod van tandheelkundige zorg en optimale dienstverlening te bieden. Daarnaast investeert De Kliniek continu in moderne materialen en methoden. De aanbevelingen van de Werkgroep Infectie Preventie zijn geimplementeerd.