Fluoride

Hoewel het tegenwoordig nauwelijks nog gebruikt wordt voor marketing, is fluoride nog steeds het krachtigste en belangrijkste middel om tandbederf te voorkomen!
Fluoride is in veel tandpasta's en mondwaters het belangrijkste ingrediënt, in sommige landen wordt fluoride zelfs aan het leidingwater toegevoegd.

Hoe is men achter de werking van fluoride gekomen, wat is er bekend van de werking en hoe moet er met fluoride omgegaan worden?
In de volgende paragrafen zal o.a. geprobeerd worden deze vragen te beantwoorden: