Huisregels

De Kliniek voor Tandheelkunde in Utrecht streeft ernaar om u een breed en kwalitatief hoogwaardig aanbod van tandheelkundige zorg en optimale dienstverlening te bieden. Om dit mogelijk te maken zijn er huisregels en voorwaarden nodig die uw rechten en ook plichten vastleggen.

Hieronder vindt u een samenvatting:

 • Voor het maken van afspraken kunt u ons op werkdagen bereiken van 08:30 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 17:00 uur. Op woensdagen lunchen wij van 13:00-14:00 uur. De overige dagen van 12:30-13:30. In de lunchpauzes zijn wij voor spoedgevallen bereikbaar.
 • Voor spoedgevallen buiten openingstijden, kunt u een beroep doen op de tandartsenspoedgevallendienst. Klik hier voor meer informatie.
 • Afspraken korter dan 1 uur dienen 1 werkdag (>24-uur) van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken van 1 uur of langer dienen 2 werkdagen (>48-uur) van tevoren geannuleerd te worden.
 • Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, kunnen wij bij u in rekening brengen. De hoogte van het tarief voor een niet nagekomen afspraak bedraagt € 1,50 per minuut voor een afspraak bij de tandarts en € 1,00 per minuut voor een afspraak bij de mondhygiënist.
 • Indien wij bij u een afspraak niet tijdig afzeggen dan heeft u gedurende 12 maanden het recht om voor dezelfde tijdsduur een afspraak niet tijdig af te zeggen.
 • Wij verzoeken u nota’s onder de € 100,- direct per pin te voldoen. Indien wij de nota direct bij uw verzekeraar kunnen indienen dan hoeft u niet direct te pinnen.
 • Wij verzoeken u bij binnenkomst u zich te melden via de scanner of via de balie.
 • Wij factureren electronisch en niet per post. U kunt ook direct na de behandeling de factuur uitgeprint bij de balie meenemen indien u een alternatief voor electrionsich factureren wenst.
 • Onze betalingstermijn voor overige facturen bedraagt 30 dagen.
 • Bij achterstallige betalingen wordt de vordering uit handen gegeven aan een incasso bureau.
 • Bij uw eerste afspraak wordt een zorgplan opgesteld. Na acceptatie van dit zorgplan gaat de praktijk met u een behandelovereenkomst aan. 
   

Download hier onze algemene en betalingsvoorwaarden:

Onze algemene voorwaarden

Onze betalingsvoorwaarden